Zápis ze zasedání komise všestrannosti 10.12.2004

Přítomni: D.Diringerová, ing. K.Tumpachová, Z.Ságl, J.Grodl, ing.A.Klauz

Host: F.Háva

Program:        1. Zápis z VV a komise
                     2. MČR – kvalifikace
                     3. Kůň roku 2004
                     4. SCM
                     5. MČR 2005 – návrh sboru rozhodčích
                     6. Různé

1.      Inventarizace oblečení ČJF – jmenovitý seznam zaslán ČJF (J. Grodl, ing. K. Tumpachová, M. Šedá, K. Janusová, R. Krobot, V. Odstrčil)

        FEI schválila konání ME – Y 4.-6.8.2006 ve všestrannosti Pardubice

2.      Start na MČR ve všestrannosti 2005 podléhá schválení komisí všestrannosti pouze dvojicím přihlášeným do mistrovské soutěže. U Y a seniorů navíc potvrzení kvalifikace ČJF.

3.      Kůň roku 2004 – společně se spřežením dne 5.2.2005 v Humpolci. Výběr dle dosažených sportovních výsledků:

      kůň roku: Kyrenejenalla’s Boy                  JS Horse Academy Radimovice
      senior: Jaroslav Hatla                               JS Horse Academy Radimovice
      mladý jezdec: Karel Polák                       JK Kocanda
      junior
: Pavlína Pejřilová                             Hradecký JK
      žák, dítě: Sabina Erbeková                       Moravská jezdecká společnost
      cena komise všestrannosti:                    stáj Vasury Kolesa

       KMK všestrannost: 5-ti letí – Jazz                   Jezdecká škola Pastviny
                                     6-ti letí – Viky 1                JO Albert Stolany

4.    SCM – žádost komise pony  o zařazení pony – Safír (Příhoda), Pretty (Erbeková) z důvodů přípravy na ME 2005 – souhlas
Doplnění Jiřího Machovce (G2161) do SCM v roce 2005 na žádost Jihomoravské oblasti  - komise souhlasí
Lékařské prohlídky frekventantů budou odevzdány na ČJF pro rok 2005.
Připravit program a delegaci na příští schůzi lednových tréninkových dnů.

5.   Sbory rozhodčích MČR 2005 – návrh na projednání s pořadatelem (Pardubice, Humpolec) bude předán na ČJF samostatně.