Zápis ze zasedání komise všestrannosti 12.10.2004

Přítomni: D.Diringerová, K.Tumpachová, Z.Ságl, A.Klauz, J.Grodl
Hosté: F.Háva – SP o.p.s. Humpolec

Program:
1.      Kontrola zápisu VV a komise
2.
      Kalendář soutěží všestrannosti 2005
3.
      STP MČR 2005
4.
      SCM
5.
     
Různé

I            Kvalifikace na ME mladých jezdců a seniorů dle požadavků FEI, ME juniorů – podmínka národní kvalifikace – 1 zahraniční výsledek soutěže CIC* - úsek D bez penalizace na překážkách, čas úseku D a skoková zkouška dle kvalifikačních požadavků FEI.

II.          Kalendář mezinárodních závodů všestrannosti vydán ČJF. Hlavní národní – přiložena samostatná příloha.

III.          STP MČR – samostatná příloha

IV.         SCM – podzimní termíny 28.-31.10.2004; 19.-21.11.2004

 Na říjnové tréninkové dny zašle přes ČJF pozvánky p.Diringerová. Vedoucí trenér: p.J.Grodl, trenér: p.Diringer, angličtina: MVDr.J.Borský bez nároku na lektorné.

 Zjistit na ČJF způsob lékařské prohlídky frekventantů v SCM – manažer.

V.         Správní rada Soutěže podkovy o.p.s. požádala manažera o přizvání na jednání komise C  člena rady p.Františka Hávu, který bude zajišťovat odborné části seriálu ZP. Komise bude zvát jako hosta p.Hávu na jednání dle potřeby.

VI.        Na komisi byl přizván p.Pažoudka zástupce komise pony pro všestrannost k projednání MČR pony ve všestrannosti, neboť komise pony nemá s žádným pořadatelem projednáno toto mistrovství ani finanční a organizační stránku. Pan Pažoudka se nedostavil a proto není MČR-C pony zajištěno.

VII.       Komise pověřuje p.Diringerovou k vedení a zajišťování internetových stránek všestrannosti u ČJF.

VIII.      Komise navrhuje VV ČJF k projednání: přihláška na mezinárodní závody doma i v zahraničí a neomluvená účast – sankce ve výši cca 1 – 2 tisíce Kč a do doby nezaplacení této částky nepřihlášení startu na další mezinárodní soutěže, z důvodů stále se množících případů neserióznosti jezdců.

IX.        Komise navrhuje uspořádat v jarních měsících školení rozhodčích všestrannosti.

X.         Připravit po projednání v ČJF setkání zástupců sousedních federací na upřesnění sportovního kalendáře 2006. Zároveň žádá o zaslání kalendáře s národními soutěžemi 2005 sousedním státům a naopak.

XI.        Seriál ZP navrhuje pořádat předkolo + finále s mezinárodní účastí – komise souhlasí.

XII.        Projednáno ME-J včetně financí, MS – 6 a 7 letých koní – zprávu a finanční vypořádání předloží p.Krásná.

XIII.       Na příští schůzi připravit návrh příspěvků na zahraniční výjezdy, příprava Koně roku – členové komise