Zápis ze zasedání komise všestrannosti 13.11.2004

Přítomni: D.Diringerová, K.Tumpachová, Z.Ságl, A.Klauz, J.Grodl

Program:
1.      Zápis z komise
2.
      SCM
3.
      Vyhodnocení 2004, plán 2005
4.
     
Různé

1.    STP MČR 2005 - příloha Y - drezůrní úloha FEI CIC* 2002
                                                senioři - drezůrní úloha FEI CIC** 2002
        SCM 19. - 21.11.2004-pozvánky zašle pí. Diringerová přes ČJF
                                                lektoři-J.Grodl, D. Diringerová, P. Mack,
                                                MVDr. Borský-angličtina

2.    SCM - termíny jarních tréninkových dní budou projednány a nahlášeny do konce listopadu 2004
                 plán činnosti a vyhodnocení provede p. Grodl do 15.11.2004
                 zdravotní prohlídky frekventantů - každý si zajistí individuálně a doklad  včetně vyúčtování odevzdá do 10.12.2004 pí. Diringerové

3.    Činnost 2004 a plán 2005 projednán a bude předán samostatně ČJF

4.    V mezinárodním kalendáři 2005 zrušena soutěž CIC*** 5. - 7. 8. Pardubice

5.    s p. Černým projednáno osobně - vyjádření k stížnosti - písemně od pořadatele a sboru rozhodčích bude předáno, kopie na ČJF

6.    příspěvek na mezinárodní výjezdy pro juniory a mladí jezdce dle rozhodnutí komise projedná manažer na ČJF