Zápis ze zasedání komise všestrannosti 31.8.2004

Na zasedání byly projednány tyto body:

- návrhy na zařazení dětí a juniorů do SCM v Kolesách

- komise všestrannosti zažádala výkonný výbor ČJF o přehodnocení finančních prostředků poskytovaných k práci komisi všestrannosti z důvodu stále se zvyšujících počtů jezdců této disciplíny, což s projevuje i ve zýšené účasti dětí a juniorů v mistrovských soutěžích

- byl projednán návrh, aby organizace závodů všestrannosti pro pony včetně mistrovských soutěží přešla do kompetence komise všestrannosti (dosud komise pony) z důvodu jednotného postupu v oraganizaci soutěží všestrannosti

- Dostihový spolek a.s. Pardubice spolu s ČJF zařádali FEI o zařazení závodů všestrannosti pořádaných v roce 2005 v Pardubicích do seriálu závodů Světového poháru CIC***

Kompletní zápisy z jednání komise všestrannosti jsou k dispozici u sekretářů jednotlivých oblastí ČJF